مجله نوجوان

مطالبی برای گروه جوان و نوجوان

مجله نوجوان

مطالبی برای گروه جوان و نوجوان

طبقه بندی موضوعی


همهی فعالیتهای اقتصادی و تجاری با ریسک همراهند. بنابراین زمانی که یک کارفرما شروع به توسعهی تجارت خود میکند، میبایست بازاری که به آن وارد میشود را مد نظر قرار دهد. برای کسب موفقیت، کارفرما میبایست زمانی را برای شناخت بازار و چشمانداز آن صرف کند؛ به عبارتی در صنعت تحقیقات بازار سرمایهگذاری کرده تا به این وسیله همهی جنبههای بازار تحلیل شود.
تحقیق در ارتباط با موارد زیر به شما کمک میکند تا پتانسیلهای بازار را شناخته و استراتژی خود را قبل از ورود به آن تعیین کنید:
۱- شناسایی مسیرهای ورود به بازار و توسعه استراتژی
یکی از فاکتورهای اساسی اجرای یک ایدهی تجاری شناخت بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن است. اول از همه باید به وضوح مشخص کنید که میخواهید محصول خود را به چه کسانی عرضه کنید. با در نظر گرفتن این موضوع، مهم است بدانید که میتوانید یک بازار کوچک را به جای سهم کوچکی از بازار بزرگ انتخاب کنید.
بعد از اینکه بازار شناسایی شد، لازم است تعیین شود که چگونه میخواهید به آن دست یابید. زمانی که مشغول تعیین راههای ورودی هستید، بسیار مهم خواهد بود که راهی را برگزینید که شما را به سمت فرصتهای روزافزون در بازار هدف و بازارهای همجوار آن هدایت کند. جهت تحقیق بر روی هر یک از راههای ورود به بازار، زمان بگذارید. با این کار مطمئن میشوید که وقتی تصمیمتان را گرفتید، از داشتههای خود به بهترین شکل استفاده خواهید کرد.
۲- عوامل کلیدی بازار را تعیین کنید: هزینهها، جمعیت شناسی مصرفکنندگان، چالشها و فرصتها
زمانی که استراتژی بازار خود را توسعه میدهید، مهم است که همهی عوامل بالقوهای که شما را به سمت بازار هدایت میکنند بشناسید. این عوامل به شما کمک میکنند تا بفهمید چه اندازه به مصرفکنندگان بازار نیاز خواهید داشت، چگونه با رقابت مواجه شده، و طرح تجاری خود را توسعه دهید.
حقوق و درآمد کارشناس تحقیقات بازار
در جدیدترین پژوهش صورت گرفته در اواخر سال ۱۳۹۲ توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد کارشناس تحقیقات بازار در سمت های مختلف شغلی و در رده های مختلف سازمانی (کارشناس، سرپرست و مدیر) استخراج شده است.
برخی از سمت هایی که در این پژوهش برای کارشناس تحقیقات بازاریابی در نظر گرفته شده اند شامل کارشناس توسعه بازار، کارشناس محصول، سرپرست کانال توزیع، مدیر محصول، مدیر توزیع و … می باشند که یک کارشناس تحقیقات بازار می تواند در هر یک از آنها استخدام شده و فعالیت نماید.

کارشناس تحقیقات بازار به مطالعه شرایط بازارهای محلی، منطقه ای و ملی برای بررسی فروش بالقوه یک محصول یا خدمت می پردازد. آنها به شرکت ها در تعیین نوع محصول مورد نیاز مردم، بازار هدف و میزان قیمت آن کمک می کنند.
کارشناسان تحقیقات بازار تحقیق و بررسی کرده و داده های لازم را برای کمک به سازمان برای یافتن بازار برای محصولات و خدماتش تهیه می کنند. آنها درباره آمار جمعیتی، ترجیحات، نیازها و عادات خرید مشتریان اطلاعات جمع آوری می کنند. آنها اطلاعات خود را از راه های مختلف از جمله مصاحبه، پرسشنامه، تمرکز بر گروه، بررسی های تجزیه و تحلیل بازار، نظر سنجی و بررسی ادبیات مربوطه کسب می کنند.
این کارشناسان موقعیت سازمان در بازار را از طریق بررسی رقبا و تحلیل قیمت ها، فروش ها و روش های بازاریابی های آنها، تعیین می کنند. با استفاده از این اطلاعات آنها می توانند بازارهای بالقوه، تقاضای محصولات و روش های قیمت گذاری را تعیین کنند. دانش آنها درباره مشتریان، در توسعه بروشورهای تبلیغاتی و تجاری، برنامه های فروش و بهبود محصولات به آنها کمک می کند. کارشناسان تحقیقات بازار، داده ها را با استفاده از تکنیک ها و نرم افزارهای آماری ارزیابی می کنند. آنها باید داده ها را برای مشتریان تحلیل کرده و گاهی روندهای آینده را پیش بینی کنند. اغلب نتایج تحلیل داده ها را در قالب نمودارها، گراف ها و سایر ابزار مناسب ارائه می دهند. برخی از این کارشناسان که دارای مدارک ارشد یا دکترا هستند، به تدریس می پردازند.
کارشناسان تحقیقات بازار معمولا در محیط کار به تنهایی کارکرده و بیشتر با کامپیوتر سر و کار دارند. آنها به جمع آوری و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات مربوطه می پردازند. اگرچه برخی برای جمع آوری داده ها ارتباط مستقیم با افراد دارند. کارشناسان تحقیقات بازار معمولا به صورت تمام وقت کار می کنند. برخی نیز که برنامه کاری فشرده دارند باید ساعات بیشتری را کارکنند.
وظایف کارشناس تحقیقات بازار

 • نظارت و پیش بینی روندهای بازاریابی و فروش
 • ارزیابی اثر بخشی برنامه ها و استراتژی های بازاریابی
 • تدوین و ارزیابی روش های جمع آوری داده ها از جمله بررسی و ممیزی، پرسشنامه و نظر سنجی
 • گردآوری داده ها از مشتریان، رقبا و شرایط بازار
 • تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری
 • تبدیل داده ها و یافته های پیچیده به جداول، نمودارها و گزارشان مکتوب قابل فهم
 • تهیه گزارشات و ارائه آنها به مشتریان و مدیران
 • مهارت و دانش مورد نیاز
 • مهارت عالی در ریاضیات و کامپیوتر
 • توانایی تحلیل و تفسیر آمارها
 • مهارت های ارتباطی خوب
 • مهارت های نوشتاری خوب برای نوشتن گزارشات و طراحی پرسشنامه ها
 • مهارت حل مساله خلاقانه
 • دقت و توجه به جزئیات
 • مهارت خوب سازماندهی و مدیریت زمان
 • توانایی تحمل فشار کاری زیاد
 • علاقه به روانشناسی و علوم رفتاری
 • آگاهی از کسب و کار

این عوامل را در نظر بگیرید:
هزینهها: همهی هزینههایی که ممکن است تجارتتان با آن روبهرو شود را بشناسید. این هزینهها شامل مالیات، هزینههای واردات و صادرات، استراتژیهای قیمتی و… میشود. اگر هزینهی غیرمترقبهای روی داد، آیا تجارت شما از عهدهی پرداخت آن برمیآید؟ همچنین باید بتوانید تاکتیکهای تحقیقات بازاریابی خود را نیز همانند کل تجارت بودجه بندی کنید.
مصرف کنندگان: محصولات خود را میخواهید به چه کسانی بفروشید؟ مهمترین نیازهای آنان چه هستند و کالا یا خدمات شما چگونه میخواهد به این نیازها پاسخ دهد؟ مشتریان چگونه میتوانند به استراتژیهای بازاریابی شما واکنش نشان دهند؟
چالشها: ممکن است با چالشهایی مواجه شوید که ندانید چگونه با آنها برخورد کنید. با انعطاف پذیری و روشنفکری میتوانید با چالشها مواجه شده و ایدههای جدیدی را برای مقابله با آنها اجرا کنید.
فرصتها: همراه با موفقیتهای تجاری، فرصتهای جدید نیز خودنمایی میکنند. از تغییر و وفق دادن خود با فرصتهای جدید استقبال کنید کسبوکار خود را رشد دهید.
۳- شناسایی فرصتهای بازار جهانی
موفقیت در تجارت شما را به سمت فرصتهای بینالمللی هدایت میکند. هنگامی که تصمیم گرفتید به بازارهای جهانی وارد شوید، قبل از ورودتان باید در این رابطه مطالعاتی داشته باشید. در ادامه به چند مورد از آمادگیهایی که برای ورود به بازار بینالمللی نیاز دارید اشاره میکنیم:
- کسب شناخت در رابطه با محیط و آداب تجاری بازار جدید
- درک وضعیت اقتصادی یک کشور در مواردی نظیر نوسانات ارزش پول و واردات و صادرات.
- در زمینه قوانین و مقررات تجاری کشور مورد نظر تخصص پیدا کنید.
- در رابطه با مصرفکنندگان و فرهنگ آن کشور تحقیق کنید تا دریابید که محصول شما در سطح محلی چگونه دیده میشود.
- وضعیت رقابتی خود را در کشور جدید شناسایی کنید.
صرف اینکه برای تجارت شما در یک کشور یا منطقه جدید فرصت وجود دارد به این معنی نیست که بدون تحقیق وارد آن بازار شوید. استفاده از فرصتهای جدید جهانی نیز همانند زمانی که برای اولین بار کسبوکار خود را راهاندازی مینمایید به صرف زمان و انجام تحقیقات بازاریابی نیاز دارد. تحقیقات جدید را به خوبی هدایت کنید تا تجارتتان در سطح بینالمللی موفق شود.
۴- وضعیت رقابتی جاری خود را تحلیل کنید
درک رقابت، کلید داشتن یک تجارت موفق است. باید زمانی را صرف تحقیق درباره علت موفقیت یا شکست رقبای نزدیکتان بکنید. همچنین زمانی که در حال مشخص کردن بازاری که قصد ورود به آن را دارید، هستید؛ باید تعداد رقبایی که در حال حاضر در بازار وجود دارند را بدانید. چنانچه بازار اشباع شده باشد احتمال عرضه موفق محصول برای شما کاهش مییابد.
۵- یک استراتژی خروج برای خود تعریف کنید
میبایست برنامهای برای خروج از بازار در ذهن خود طرح ریزی کرده تا همیشه برای آینده آماده باشید. باید بدانید که اگر تجارتتان با رونق چشمگیری مواجه شد، چه برنامهای خواهید داشت و همچنین اگر با شکست مواجه شدید چه باید بکنید. چنانچه از قبل در این ارتباط برنامهریزی کنید گام بعدی شما موثر خواهد بود.
فارغ از اینکه گام بعدی شما برای تجارتتان چه خواهد بود، میبایست دانش و آمادگی لازم در مورد تمامی جوانب بازار را داشته باشید. سرمایهگذاری در صنعت تحقیقات بازار به شما اجازه میدهد تا جنبههای مختلف بازار را متناسب با بودجه خود بررسی کنید، بدون اینکه مخارج مضاعفی را برای به دست آوردن گزارشهای مختلف متحمل شوید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۲۱
فرزاد هاتفی